gram

PRIOR,

redesign logotypu

Pro společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. jsme redesignovali původní logotyp.
Součástí byla i úprava základních prvků vizuálního stylu a předměty, viz zákaznické karty

Back