gram

T SERVIS,

tvorba reklamní grafiky

Firma T Servis s.r.o. je největším subjektem ve střední Evropě zabývající se technickým zajištěním kulturních a společenských akcí včetně televizních pořadů a televizních reklam. Koncem roku 2013 jsme pro T SERVIS připravili novou grafickou linku, kterou jsme následně aplikovali na reklamních předmětech a prospektech, z nichž stěžejní byl T KATALOG 2014-2015.

Back