gram

SLAVNOSTI KRUMLOV,

grafické zpracování propagačních materiálů

Na základě výběrového řízení, které organizoval Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., jsme navázali dlouhodobou spolupráci a připravujeme grafiku pro českokrumlovské slavnosti v letech 2014–2016. Cílem bylo navrhnout jednotnou grafickou linii, která bude v průběhu let všechny pořádané slavnosti provázet. Nyní jsme začali rozpracovávat vítězné návrhy dle harmonogramu a prezentujeme kompletní sadu pro rok 2014 - Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti a Českokrumlovský Advent a Vánoce.

Back