gram

Jsme GRAFICKÝ TÝM z Českých Budějovic se smyslem pro jednoduchost a minimalismus, tedy ve zkratce GRA-M nebo ještě lépe GRAM. Hlavním cílem našeho grafického studia je vytvářet inovativní a originální design, který klientům zaručí úspěšné působení na trhu, ať už se jedná o komplexní služby v širším rozsahu či o tvorbu sezónního propagačního materiálu. Grafickou prezentaci vnímáme jako důležitý aspekt úspěšného marketingu, a tudíž vždy usilujeme o prosazení kreativních návrhů s cílem povznést své klienty nad potenciální konkurenci. Jsme otevření novým trendům a technikám, naši profesi vnímáme jako neustálé vzdělávání a nabývání nových zkušeností. Na přání Vám zprostředkujeme tisk i výrobu v osvědčených firmách z tiskařského a reklamního průmyslu.